“นางพญา”  แห่งผลทุเรียนแต่ละต้น         

“นางพญา”  แห่งผลทุเรียนแต่ละต้น 

           ...เปลี่ยนโลกของการกินผลไม้/กินทุเรียน :GI  “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล” เมืองจันท์

   

ธรรมชาติของทุเรียน

          ทุเรียนแต่ละต้นล้วนมีธรรมชาติในการสืบ(ขยาย)พันธุ์ ซึ่งก็คือ การออกดอกออกผลตามฤดูกาล 

          ทุเรียนจะเริ่มออกดอกออกผลเมื่ออายุได้ 5 ปีเป็นต้นไป จนถึงอายุ 1xx ปี(กว่า100ปี)  บางครั้งมีอายุมากกว่านั้นด้วยโดยเฉพาะทุเรียนแถบภูเขาที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ เฉกเช่น ระบบนิเวศ ณ บริเวณหน้าเขาสระบาป เมืองจันท์ ซึ่งอุดมไปด้วยพืชพรรณสัตว์แมลงธรรมชาติหล่อเลี้ยงด้วยน้ำปี๊และปกคลุมด้วยไอทะเล

          ทุเรียนแต่ละต้นเมื่อถึงฤดูกาลสืบ(ขยาย)พันธุ์ก็จะเริ่มออกดอกในช่วงฤดูหนาวและเติบโตเป็นผลทุเรียนในห้วงระยะเวลาประมาณ 90-120 วันตามของแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเรียกกันว่าเป็นช่วงฤดูกาลทุเรียนตามธรรมชาติ (ช่วงฤดูกาลผลไม้ 3-4 เดือน : ออกดอก/ดอกบาน/มีหางแย้ในต้นมกราคม  ออกผลในปลายเมษายนถึงต้นพฤษภาคม

          ทุเรียนจะออกดอกอีกครั้งหลังพักฟื้นตัวเองเป็นระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน(กรกฎาคม-...-ธันวาคม) ซึ่งในช่วงนี้ ทุเรียนจะเก็บสะสมอาหารไว้ในรากต้นใบสำหรับการสืบ(ขยาย)พันธุ์ในปีต่อๆไป 

         (เหตุที่ Jetta Premium Farm ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการทำทุเรียนเร่งสารก็ด้วยเหตุผลของการเก็บสะสมอาหารไว้ในรากต้นใบและจะไม่กระทำเช่นนั้นโดยเด็ดขาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานทุเรียนตามฤดูกาลที่มีรสชาติกับคุณค่าอาหารเป็นเลิศ ประการสำคัญที่สุดคือการได้มาซึ่ง “นางพญา” แห่งผลทุเรียนทั้งต้นซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคผู้มีรสนิยมเฉพาะ) 

        

พฤติกรรมทุเรียน

         ทุเรียนแต่ละต้นเมื่อถึงฤดูกาลสืบ(ขยาย)พันธุ์จะออกดอกมาพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากและมีหลายรุ่น ในนั้นจะมีเพียงดอกเดียวของรุ่นแรกที่เติบโตเป็นทุเรียนผลแรกของแต่ละต้นของแต่ละปี ซึ่งผลแรกนี้จะเป็นผลที่ใหญ่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งได้รับแร่ธาตุกับสารอาหารจากการสะสมอยู่ในต้นและใบเป็นดอกแรก/ผลแรกออกมาของต้นของฤดูกาล เราเรียกว่า “นางพญา”   (เปรียบเทียบได้กับพญาผึ้งในหมู่ผึ้งทั้งหลาย)  ซึ่งมีความวิเศษกว่าผลอื่นใดในทั้งต้น

         “นางพญา” แห่งผลทุเรียนนี้ธรรมชาติสร้างมาให้มีรสชาติกับมีคุณค่าอาหารเหนือกว่าผลอื่นใด (สมควรต้องทำการวิเคราะห์หาสารประกอบ-อนุมูล...อย่างละเอียดต่อไป)

         “นางพญา” แห่งทุเรียนนี้เชื่อว่ามีความแกร่งกล้าในขีดความสามารถในการสืบ(ขยาย)พันธุ์มากกว่าผลอื่นใด เปรียบเทียบได้กับเป็น “ยาโป๊ว” ในบรรดาพืชพรรณยาสมุนไพรนั่นเอง(สมควรจะต้องทำการวิจัยขึ้นในอนาคต)


นางพญา

          ความเป็นเลิศของนางพญายังแบ่งเป็นหลายๆระดับชั้นขึ้นอยู่กับอายุของต้นพันธุ์  ดังนี้

                    -นางพญาจากต้นพันธ์อายุร้อย(1xx-nxx)ปีขึ้นไป เรียกว่า “ซูเปอร์นางพญา”

                    -นางพญาจากต้นพันธ์อายุ 50 ปีขึ้นไป เรียกว่า “นางพญาใหญ่”

                    -นางพญาจากต้นพันธ์อายุร้อย(20-50)ปี  เรียกว่า “นางพญาสาว”

                    -นางพญาจากต้นพันธ์อายุร้อย(5-20)ปี เรียกว่า “นางพญาน้อย”

 

นัยสำคัญของ “นางพญา”

          “นางพญา” แห่งผลทุเรียนแต่ละต้นมีจำนวนจำกัดในแต่ละปี กล่าวคือ  

                    -แต่ละต้นมีลูกเดียว

                    -แต่ละปีมีครั้งเดียวหนเดียว

          ความเป็นเลิศกับความหายากทำให้ “นางพญา” แห่งผลทุเรียนแต่ละต้นจึงเป็นที่ถวิลหาของบรรดาผู้นิยมบริโภค(เซียนทุเรียน)ในรูปแบบ “ลูกเดียว-หนเดียว” ซึ่งทำให้ทุเรียน “นางพญา” มีราคาแพงกว่าทุเรียนผลอื่นใดจากต้นเดียวกันในปีเดียวกัน

 

การประกันคุณภาพ

           “นางพญา” แห่งผลทุเรียนแต่ละต้นของ Jetta Premium Farm จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการกระทำการปกป้องให้พ้นจากสัตว์แมลงศัตรูพืช-จากเชื้อโรค รวมถึงจากบรรดาหัวขโมยทั้งหลาย 

          “นางพญา” แห่งผลทุเรียนแต่ละต้นในระดับชั้นต่างๆ ตามอายุต้นพันธุ์จะได้รับการติดป้ายพิเศษ Tag-QR เพื่อบ่งบอกรายละเอียดทั้งหมดเฉกเช่นเดียวกับ QR ของทุเรียนทุกผลของ Jetta Premium Farm 

         

          “นางพญา” แห่งทุเรียนหมอนทอง(กระดุมทอง) : GI “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล”  จะเริ่มนำออกสู่ตลาดได้ในเร็วๆนี้ (ต้น-กลางพฤษภาคม 2564)

          ติดตามรายละเอียดและสั่งจองได้ใน Website : Jetta-farm.com / Page