มังคุด Jetta Premium Farm         


มังคุด Jetta Premium Farm 

สวยแต่รูป - จูบไม่หอม


“เป็นจริงยิ่งกับมังคุด”

 

ธรรมชาติของมังคุด

   โดยปกติแล้วมังคุดจะมี2ลักษณะ
    1  ผลมังคุดผิวมัน
    2  ผลมังคุดผิวตกกระ

ผิวที่แตกต่างของมังคุดสื่อถึงการมีเนื้อมังคุดกับรสชาติของมังคุดที่แตกต่างกัน

 

 
 
 
 มังคุด Jetta Premium Farm

            มังคุดผิวตกกระเนื่องจากยางสีเหลืองในผลมังคุดถูกขับออกมาที่ผิว อันจะทำให้จะเนื้อมังคุดภายในเป็นเนื้อขาวสำลีและมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวซึ่งเป็นรสชาติที่อร่อยที่สุดของมังคุดบริสุทธิ์

            มังคุดผิวตกกระส่วนใหญ่ได้มาจากต้นอายุแก่50-100ปีขึ้นไป อาจมีปะปนอยู่อยู่ในมังคุดต้นพันธุ์อายุอ่อนบ้างก็ได้

            มังคุดผิวตกกระโดยธรรมชาติจะสุกงอมสีแดงจัดหรือสีดำโดยจะหลุดงวงหล่นลงมาจากต้นเอง  สามารถจะคงสภาพงอมผิวนุ่มได้อีกประมาณ 7วันหรือ 1สัปดาห์หรือได้นานกว่านั้นหากอยู่ในที่อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำ 


              มังคุดผิวมันแสดงว่ายังมียางสีเหลืองตกค้างอยู่ในผลมังคุด ไม่สามารถถูกขับออกมาที่ผิวตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นได้อันจะทำให้จะเนื้อมังคุดภายในกลายเป็นเนื้อแก้ว แกนมียางสีเหลืองแทรกปะปนอยู่และมีรสชาติขมปนหวานอมเปรี้ยวได้

            มังคุดผิวมันส่วนใหญ่ได้มาจากต้นพันธุ์อายุอ่อน 5-30ปี หรืออาจถึง 50ปี

            มังคุดผิวมันส่วนใหญ่ได้มาด้วยวิธีการเก็บผลดิบสีเขียวมีสายเลือดสีแดงปนหรือผลสีแดงระเรื่อด้วยวิธีการใช้มือปลิดออกมาจากต้นขณะที่ผลมังคุดยังไม่สุกงอมต้องนำเอามาบ่มเป็นเวลา5-7วันให้งอมแล้วจึงจะรับประทานได้


            รู้อย่างนี้แล้วมากินมังคุดผิวตกกระหลุดงวงหล่นลงมาจากต้นกันดีกว่า!!!


            Jetta Premium Farm สรรสร้างมังคุด(GI): เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเลจากต้นแก่ 50-1xx  ปีที่เป็นมังคุดผิวตกกระหลุดงวงหล่นลงมาจากต้นไว้ให้ท่านรับประทานในห้วงฤดูกาลผลไม้เมืองจันท์ มิถุนายนปี64นี้