ทุเรียน  GI เขาสระบาป

Jetta Premium Farm 

เราสร้างแบรนด์  

ทุเรียน GI เขาสระบาป

GI+GAP

- ข้อมูล ดิน น้ำ (อากาศ - แดด)/ LORA

ฟาร์มตัวแบบ

กิจการ

   - สวน

    - ล้ง

    - ห้องเย็น

    - แปรรูป

    - Precision
   - Smart System

   - Precision Farming 

   - แหล่งเรียนรู้


แหล่งพัฒนามาตรฐานบังคับ

   (มาตรฐานสารอาหาร Lab)

   (มาตรฐานสะอาด/ปราศจากปนเปื้อน- Lab )

 

แหล่งผลิตทุเรียน GI ตัวแบบ

   QR สวน/QR สวน

   (ทุเรียนนางพญา ลูกแรกของต้นของปี)

   (บริการจองล่วงหน้าขายตรงรถเร่)

 

แหล่งแปรรูปต้นแบบ

   (ทอด สุญญากาศ)

   (กวน สุญญากาศ)

   (ทุเรียนเชื่อม)

 

แหล่งคิดค้น/ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ฉลาดสำหรับสวนฉลาดสรรสร้างมาตรฐาน

    (เครื่องวัดเนื้อแป้ง)

    (เครื่องปอกทุเรียนในครัว/ในอุตสาหกรรม)

    (เครื่องสีข้าว)

    (ชุดต้าวทุเรียน)

    (ชุดกล้อง รปภ สวน/บ้าน)

    (รถยนต์ไฟฟ้า)

    (เรือไฟฟ้า)

    (จักรยานยนต์ไฟฟ้า-สะเทินน้ำสะเทินบก)

 

แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ของนักศึกษา/ประชาชนในการประกอบอาชีพสร้างการงานอาชีพแบบเบ็ดเสร็จ

 

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน ศึกษาการเกษตรกรรมฉลาด

 

 

Website    :  Jetta-Farm.com

Webpages :  

Jetta Premium Farm ผลไม้เขาสระบาป เมืองจันท์