ผลไม้ GI : Geographical Indicator         

ผลไม้ GI : Geographical Indicator 

           “ทุเรียน GI”

  เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์/Geographical Indicator  : “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล”  มีแห่งเดียวบนผืนโลกขนาดกว้างไม่มากนักประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร บนพิกัดใจกลาง  12.5689445,102.1631706    พื้นที่อื่นใดก็ไม่เหมือนกับ ณ ที่แห่งนี้ !!!
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text

องค์ประกอบหลักของ “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล” : ดิน-น้ำ -ลม-ไฟ/แดด รวมถึงบรรดาระบบนิเวศที่อยู่หน้าบริเวณเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี ซึ่งบรรดาองค์ประกอบหลักที่เหมาะสมยิ่งกับบรรดาผลไม้ทั้งหลายได้แก่ มังคุด(Queen of the Fruit)  ทุเรียนนานาพันธุ์(King of the Fruit) ลองกอง  รวมถึงบรรดาพืชสมุนไพรทั้งหลาย...จะต้องได้รับการพิสูจน์ทราบทางวิชาการและได้รับการรับรองจากชุมชนและ/หรือได้รับการรับรองจากรัฐอย่างเป็นทางการ

ดินหน้าเขาสระบาป ส่งตรวจกับสำนักงานพัฒนาดินจังหวัดจันทบุรี เป็นผลวิเคราะห์โดยหน่วยงานราชการ  

น้ำปี๊จากยอดเขา-ตีนเขา-ใต้ดิน ส่งตรวจกับบริษัท Best Choice Chemical เป็นผลวิเคราะห์รับรองเป็นทางการ

ไอทะเลจากอ่าวไทย  ตรวจวิเคราะห์ด้วยโดรนติดSensorตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมอนุมูลของอากาศที่พัดผ่านเหนือสวนผลไม้ (ไอทะเลก่อสนิมขึ้นในเหล็ก-ทองแดง กับในโลหะอื่นๆได้ ย่อมมีอิทธิพลต่อพืชพรรณ ผลไม้ สมุนไพรด้วยโดยปริยาย)

ลมหนาวแห้งจากขั้วโลกเหนือ  ในห้วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15-20 องศาเซลเซียสระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงบังคับให้ผลไม้ออกดอกตามฤดูกาล

แสงแดดใกล้เส้นศูนย์สูตร ตั้งแต่ช่วงสาย(ภูเขาบังแสงแดดในช่วงเช้า)ไปจนถึงตะวันตกดินของแต่ละวัน ทำให้การปรุงอาหารของผลไม้-สมุนไพรเป็นไปอย่างเต็มที่ อนุมูลต่างๆมากมายเกิดขึ้นได้จากรังสีที่เข้มข้น

ระบบนิเวศบริเวณป่าดงดิบ  อากาศร้อนชื้น  ดินร่วนแห้งบนที่ราบเชิงเขาลาดเอียงจากตีนเขาลงสู่ทะเล   พืชพรรณสมุนไพรนานาชนิด    สัตว์ป่าธรรมชาติ   แมลง/ผึ้งผสมเกสร ... มีหลากหลายและยังคงอุดมสมบูรณ์อันแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเฉพาะ ณ บริเวณพื้นที่ซึ่งก่อเป็นความแตกต่าง


ความวิเศษ

ดิน-น้ำ -ลม-ไฟ/แดด รวมถึงบรรดาระบบนิเวศอันเป็นธรรมชาติอันวิเศษนี้สรรสร้างผลไม้หน้าเขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเลมีความวิเศษตามไปด้วย ทั้งนี้ ตามผลการวิเคราะห์ทางวิชาการ(เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ)

-ทุเรียนนานาพันธุ์  มังคุดท้องถิ่น  ลองกองท้องถิ่น  ล้วนมีความวิเศษอยู่ในเนื้อ   ยิ่งต้นพันธ์อายุมากที่ 30-50+ ปีขึ้นไปซึ่งลำต้นใหญ่มีกิ่งก้านสาขามากมาย ยิ่งทำให้เนื้อผลไม้มีรสชาติเป็นเลิศหาผลไม้อื่นใดเทียบเท่าได้

-สมุนไพรต่างๆนานาบริเวณหน้าเขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเลก็เช่นกัน  ล้วนมีความวิเศษอยู่ในเนื้อ ไม่ต่างกับความวิเศษของผลไม้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 


Jetta Premium Farm  สรรหาผลไม้ “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล” สำหรับผู้ชื่นชอบความเป็นเลิศ  ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์จะได้ขึ้นทะเบียนทุเรียน “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล” ให้เป็น “ทุเรียน GI : ทุเรียนตามเครื่องบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์” เป็นการนำร่อง

การรับรองคุณภาพ “ทุเรียน GI : ทุเรียนตามเครื่องบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์” จะกระทำโดยชุมชนหน้าเขาสระบาป ภายใต้การควบคุมของจังหวัดจันทบุรี