ปลอดภัยไร้  COVID-19


“อยู่บ้าน/อยู่ที่ทำงาน/อยู่ที่ใดๆ ก็กินผลไม้ระดับคุณภาพพรีเมียมได้อย่างปลอดภัย"

ปลอดภัย100%  จากCOVID-19

              @ ชาวสวน Jetta Premium Farm ปลอดจาก COVID-19  โดยมีการควบคุมพฤติกรรมและตรวจสอบสุขภาพร่างกายอย่างเข้มงวด      
              @ พนักงานของ Kerry ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ต้นน้ำถึงมือผู้บริโภคอยู่ภายใต้การควบคุมพฤติกรรมและได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวด

    ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์โดย Jetta Premium Farm ร่วมกับ  Kerry ...สรรสร้างความอร่อยสด-ปลอดภัยจากCOVID-19...!!!