Jetta-Farm

Great Fruit for Thai People

..ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์ จากสวนสู่บ้านของชาวไทยและชาวโลกโดย Jetta Premium Farm -  Kerry

             ...หากเราคนไทยจะรับประทานผลไม้สักครั้ง  เราสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรับประทานผลไม้ “สด” ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง-ปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อน 
                       _ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์ ผลไม้คุณภาพพรีเมียม กำเนิดมาจาก 
                                    1 พื้นที่/แหล่งผลไม้ชั้นเลิศ 
                                    2 สายพันธุ์บริสุทธิ์ 
                                    3 ต้นพันธุ์อายุแก่ 
                                    4 ทุเรียนที่มีความแก่สุก 80-90% 
                                       มังคุดที่มีความแก่สุก 95+% 
                                       ลองกองที่สุกคาต้น 
                                    5 การดูแลตามมาตรฐาน GAP/GMP 

Our Team