น้ำปี๊ซำบ๊วยตีนเขาสระบาป เมืองจันท์

 
 

น้ำปี๊ซำบ๊วยตีนเขาสระบาป เมืองจันท์

            น้ำปี๊ซำบ๊วย จืดบริสุทธิ์ผุดมาจากตีนเขาสระบาปเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลในระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็จะซึมหายไปในดิน 

            น้ำปี๊ซำบ๊วย มีความใสสะอาดจนสามารถดื่มได้  น้ำจืดส่วนใหญ่ของน้ำปี๊ซำบ้วยจะหล่อเลี้ยงชำจนกลายเป็นที่ลุ่มที่อุดมไปด้วยสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

                น้ำปี๊ซำบ๊วย ไหลจากตีนเขาสระบาปเป็นลำธารเป็นระยะทางเพียง 2-3 กิโลเมตรลงสู่ชำซึ่งเรียกกันว่าซำบ๊วยเพื่อนำมาใช้หล่อเลี้ยงสวนผลไม้หน้าเขาสระบาปบริเวณบ้านคลองนารายณ์ตอนบน ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 เป็นพื้นที่พิเศษขนาดประมาณ 2-3 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของสวนผลไม้ Jetta Premium Farm

            ผลไม้หน้าเขาสระบาป ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ของ Jetta Premium Farm จึงเป็นผลไม้ที่กำเนิดมาจากน้ำจืดบริสุทธิ์จากตีนเขาสระบาปบนพื้นดินร่วนหน้าเขาสระบาปที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากผืนดินที่ยกตัวจากท้องทะเลเมื่อหลายล้านล้านปีมาแล้ว ประการสำคัญที่เป็นความสำคัญยิ่งคือพื้นที่หน้าเขาสระบาปแห่งนี้อยู่ห่างจากทะเลในระยะทางตรงวัดทางอากาศจากอ่าวจันทบุรีเป็นระยะทางเพียง 10 กิโลเมตรซึ่งมีไอทะเลสาดชะโลมตลอดในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงพฤศจิกายนรวมเป็นเวลากว่า 9 เดือนต่อปีโดยเฉพาะไอทะเลนั้นสาดชะโลมในช่วงที่ผลไม้เมืองจันท์เริ่มมีสภาพเป็นผลอ่อนขนาดเล็กคือในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นผลผลิตออกเป็นผลไม้แก่สุกตามฤดูกาลในเดือนมีนาคมกับเดือนพฤษภาคมของทุกปี

            ผลไม้หน้าเขาสระบาปหล่อเลี้ยงโดยน้ำปี๊ซำบ๊วยและไอทะเล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ของ Jetta Premium Farm  ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และประมวลสภาวะแวดล้อมขึ้นมาจนกระทั่งสามารถทราบถึงความวิเศษกับความพิเศษของมันซึ่งสมควรยิ่งที่มันจะได้รับฉายาว่าเป็น  ผลไม้เขา สระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์