น้ำปี๊คลองสระบาปตีนเขาสระบาป เมืองจันท์

 
 

น้ำปี๊คลองสระบาปตีนเขาสระบาป เมืองจันท์

            น้ำปี๊คลองสระบาป จืดบริสุทธิ์ผุดมาจากตีนเขาสระบาปอันเป็นต้นน้ำของคลองสระบาปไหลลงสู่ปากอ่าวจันทบุรีในระยะทางประมาณ 7-8 กิโลเมตร             

            น้ำปี๊คลองสระบาป มีความใสสะอาดจนสามารถดื่มได้  ผู้คนถิ่นนี้เมื่อยุคสมัยดั้งเดิมนับแต่ยุคขอมที่มีการบันทึกเป็นปูมประวัติได้ใช้ดื่มบริโภค

 

                 น้ำปี๊คลองสระบาป ถูกลำเลียงจากตีนเขาบริเวณต้นคลองสระบาปผ่านรางน้ำและท่อขนาด 12 นิ้วเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรลงสู่หน้าเขาสระบาปเพื่อนำมาใช้หล่อเลี้ยง
สวนผลไม้หน้าเขาสระบาปบริเวณบ้านคลองมะงั่วและบ้านห้องคูหาตอนบน ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 เป็นพื้นที่พิเศษขนาดประมาณ 5-10 ตาราง
กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของสวนผลไม้ Jetta Premium Farm

            ผลไม้หน้าเขาสระบาป ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ของ Jetta Premium Farm จึงเป็นผลไม้ที่กำเนิดมาจากน้ำจืดบริสุทธิ์จากตีนเขาสระบาปบนพื้นดินร่วนหน้าเขาสระ
บาปที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากผืนดินที่ยกตัวจากท้องทะเลเมื่อหลายล้านล้านปีมาแล้ว ประการสำคัญที่เป็นความสำคัญยิ่งคือพื้นที่หน้าเขาสระบาปแห่งนี้อยู่ห่างจากทะเลใน
ระยะทางตรงวัดทางอากาศจากอ่าวจันทบุรีเป็นระยะทางเพียง 9 กิโลเมตรซึ่งมีไอทะเลสาดชะโลมตลอดในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงพฤศจิกายนรวมเป็นเวลากว่า 9 เดือนต่อปีโดยเฉพาะไอทะเลนั้นสาดชะโลมในช่วงที่ผลไม้เมืองจันท์เริ่มมีสภาพเป็นผลอ่อนขนาดเล็กคือในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นผลผลิตออกเป็นผลไม้แก่สุกตามฤดูกาลในเดือนมีนาคมกับเดือนพฤษภาคมของทุกปี

            ผลไม้หน้าเขาสระบาปหล่อเลี้ยงโดยน้ำปี๊คลองสระบาปและไอทะเล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ของ Jetta Premium Farm  ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และประมวลสภาวะแวดล้อมขึ้นมาจนกระทั่งสามารถทราบถึงความวิเศษกับความพิเศษของมันซึ่งสมควรยิ่งที่มันจะได้รับฉายาว่าเป็น :             ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์