น้ำปี๊ช่องแคบ ยอดเขาสระบาป เมืองจันท์

 
 

น้ำปี๊ช่องแคบ ยอดเขาสระบาป เมืองจันท์
           น้ำปี๊ช่องแคบ จืดบริสุทธิ์ผุดมาจากยอดเขาสระบาปที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500-2,000 ฟุตโดยประมาณ         

            น้ำปี๊ช่องแคบ มีความใสสะอาดจนสามารถดื่มได้  นักเดินเขาเมื่อยุคสมัยดั้งเดิมใช้ดื่มบริโภคขณะเดินเขา             

           น้ำปี๊ช่องแคบ ถูกลำเลียงจากช่องแคบบนยอดเขาสู่ใส่ท่อเหล็กขนาด 6 นิ้วเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรด้วยแรงดึงดูดของโลก(Gravity)ลงสู่หน้าเขาสระบาป(ดำเนินการมาก่อนที่เขาสระบาปจะถูกประกาศให้เป็นอุทยาน)เพื่อนำมาใช้หล่อเลี้ยงสวนผลไม้หน้าเขาสระบาปบริเวณบ้านคลองมะงั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 เป็นพื้นที่พิเศษขนาดประมาณ 4-5 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของสวนผลไม้ Jetta Premium Farm

            ผลไม้หน้าเขาสระบาป ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ของ Jetta Premium Farm จึงเป็นผลไม้ที่กำเนิดมาจากน้ำจืดบริสุทธิ์จากยอดเขาสระบาปบนพื้นดินร่วนหน้าเขาสระบาปที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากผืนดินที่ยกตัวจากท้องทะเลเมื่อหลายล้านล้านปีมาแล้ว ประการสำคัญที่เป็นความสำคัญยิ่งคือพื้นที่หน้าเขาสระบาปแห่งนี้อยู่ห่างจากทะเลในระยะทางตรงวัดทางอากาศจากอ่าวจันทบุรีเป็นระยะทางเพียง 8 กิโลเมตรซึ่งมีไอทะเลสาดชะโลมตลอดในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงพฤศจิกายนรวมเป็นเวลากว่า 9 เดือนต่อปีโดยเฉพาะไอทะเลนั้นสาดชะโลมในช่วงที่ผลไม้เมืองจันท์เริ่มมีสภาพเป็นผลอ่อนขนาดเล็กคือในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นผลผลิตออกเป็นผลไม้แก่สุกตามฤดูกาลในเดือนมีนาคมกับเดือนพฤษภาคมของทุกปี

             ผลไม้หน้าเขาสระบาปหล่อเลี้ยงโดยน้ำปี๊ช่องแคบและไอทะเล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ของ Jetta Premium Farm  ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และประมวลสภาวะแวดล้อมขึ้นมาจนกระทั่งสามารถทราบถึงความวิเศษกับความพิเศษของมันซึ่งสมควรยิ่งที่มันจะได้รับฉายาว่าเป็น :   ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์