น้ำปี๊จืดบริสุทธิ์ผุดจากเขาสระบาป-ไอทะเล หล่อเลี้ยงสวนผลไม้

 
 

เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์

“ดินท้องทะเลหน้าเขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล”

                ความเป็นเลิศของผลไม้แห่งเขาสระบาปเกิดมาจากความวิเศษของธรรมชาติ ณ บริเวณหน้าเขาสระบาปที่เป็นผืนดินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุมาจากท้องทะเลกับมาจากน้ำปี๊จืดบริสุทธิ์ผุดจากยอดเขาสระบาปและจากไอทะเลพัดเข้าหาหน้าเขาสระบาป เมืองจันท์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่พิเศษแห่งเดียวของโลกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

      ดินหน้าเขาสระบาปที่ถูกยกดันขึ้นมาจากท้องทะเลที่สะสมแร่ธาตุไว้มากมาย ดินหน้าเขาสระบาปเป็นดินร่วนซุย-ดินไม่อมน้ำ-ดินแห้งเร็ว  ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนชอบดินลักษณะนี้  ดังนั้น ทุเรียนหน้าเขาสระบาปบนสภาพดินที่เป็นเลิศจึงมีความเป็นพิเศษกว่าทุเรียนอื่นใด

                        -น้ำจืดจากยอดเขาสระบาปด้านหน้าเขานั้นเป็นน้ำจืดบริสุทธิ์เกิดจากไอทะเลที่รวมตัวกันเป็นเมฆกลั่นตัวตกมาเป็นฝนลงบนเขาสระบาปและซึมซับลงสู่ใต้ดินและกลายเป็นน้ำปี๊ผุดออกมาไหลผ่านไปยังพื้นที่หน้าเขาสระบาปซึ่งชาวสวนทุเรียนหน้าเขาสระบาปได้นำไปหล่อเลี้ยงทุเรียนเขาสระบาป-น้ำปี๊   ดังนั้น ทุเรียนเขาสระบาป-น้ำปี๊จึงมีความเป็นพิเศษกว่าทุเรียนอื่นใด

                        -ไอทะเลจากอ่าวไทยในมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาเขาสระบาปทุกวันเป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือ 300 วัน ไอทะเลนำแร่ธาตุซึมซับผ่านทางใบ-ดอกและผลเข้าไปยังเนื้อทุเรียน  ดังนั้น ทุเรียนเขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเลจึงมีความเป็นพิเศษยิ่งกว่าทุเรียนอื่นใด

                        (อากาศเย็นจากซีกโลกเหนือในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระยะเวลา 2 เดือนหรือ 60 วันประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางมกราคมของทุกปีมีสภาพเป็นลมเย็น(18-20 องศาเซลเซียส ระยะเวลา  1-2 สัปดาห์)พัดผ่านภาคอีสานเป็นมวลอากาศไหลผ่านร่องระหว่างเขาใหญ่กับเขาบรรทัดและผ่านเขาสอยดาวเข้าสู่เขาสระบาปก่อนไหลลงทะเล  ลมเย็นหน้าเขาสระบาป(18-20 องศาเซลเซียสระยะเวลา 1-2 สัปดาห์)เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกตามฤดูกาล ซึ่งหลังจากที่ทุเรียนได้ออกดอกและดอกบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเข้ามาแทนที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทันที)

                        (จังหวัดใดๆ-อำเภอใดๆ-ตำบลใดๆในประเทศไทยจึงไม่มีสภาพเป็นเลิศดังเช่นหน้าเขาสระบาป-ฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดจันทบุรี   ดังนั้น ทุเรียนเขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์จึงมีความเป็นเลิศกว่าทุเรียนจากทั่วโลก)

            ทุเรียนเขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเลทุกสายพันธุ์ : หมอนทอง กระดุมทอง พวงมณี ชะนี กบ อีหนัก ก้านยาว....มังคุด ลองกอง ซึ่งปลูกอยู่ ณ บริเวณหน้าเขาสระบาป-ฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดจันทบุรีบนขนาดพื้นที่ 20 กม  x 5 กม หรือเท่ากับ 100 ตร.กม. เท่านั้นจึงมีความเป็นพิเศษกว่าทุเรียนอื่นใด 

            มังคุด ลองกอง เงาะ ลางสาด ...ซึ่งปลูกอยู่ ณ บริเวณหน้าเขาสระบาป-ฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดจันทบุรีบนขนาดพื้นที่ 20 กม  x 5 กม หรือเท่ากับ 100 ตร.กม. เท่านั้นจึงมีความเป็นพิเศษกว่าผลไม้จากแหล่งอื่นใด


Jetta Premium Farm

            เจ้าของผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์ นำสิ่งดีๆเกี่ยวกับผลไม้คุณภาพพรีเมียมสู่ผู้บริโภคให้มีโอกาสได้กิน/รับประทานผลไม้ชั้นเลิศ