คุณธรรมแห่งผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์


คุณธรรมที่มีต่อผู้บริโภค

                        @ทุเรียน มังคุด ลองกอง ...ระดับคุณภาพพรีเมียมที่มาจากพื้นที่แหล่งชั้นเลิศ-น้ำปี๊จืดบริสุทธิ์จากเขาสระบาป-ไอทะเล-ต้นพันธุ์ที่ระบุรายละเอียดให้ตรวจสอบได้ใน QR

                        @การปลูกดูแลราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ด้วยความพิถีพิถัน ประกันความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเสมือนว่าผู้ปลูกเป็นผู้บริโภคซึ่งต้องกิน/รับประทานเอง ระบุรายละเอียดให้ตรวจสอบได้ในปฏิทินแสดงอยู่ในเว็บไซต์

                        @การเก็บเกี่ยว

                                    -ทุเรียนตัดลงมาจากต้นด้วยความประณีตบนระดับความแก่สุก 80+% และ 90-95+% และ/หรือ100%(ทุเรียนหลุดปลิงหล่นลงมาจากต้น)ที่ยังคงคุณค่าอาหารสูงสุด   ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความแก่สุก% ให้ตรวจสอบได้ใน QR

                                    -มังคุดเก็บที่ระดับแก่สุก 95% ซึ่งมีสีแดง  หรือระดับความแก่สุก 100% ซึ่งมีสีดำคล้ำ(หลุดงวงหล่นลงมาจากต้น) เพื่อให้ได้ซึ่งคุณค่าอาหารและรสชาติสูงสุดตามที่ควรจะเป็นบนเงื่อนไขของระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ระบุรายละเอียดให้ตรวจได้ใน QR (รายสวน)

                        @ การบรรจุและนำส่งกระทำอย่างถูกต้องตามหลักการโลจิสติกส์ถึงมือผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยเน้นความสะอาดและพิถีพิถัน ระบุรายละเอียดให้ตรวจสอบได้ในระบบติดตามของ Kerry

                        @ คุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทำด้วยจรรยาบรรณสูงสุดกับบนความโปร่งใสสูงสุดที่มุ่งมั่นขายสินค้าคุณภาพพรีเมียมด้วยการคิดน้ำหนักผลไม้ที่มีการสูญเสียน้ำหนักไปตามบริบทของมันอย่างเป็นธรรมกับผู้บริโภคบน (เกณฑ์เฉลี่ยจากการทดสอบ)

 
คุณธรรมที่มีต่อชาวสวน

            @ คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของชาวสวนผลไม้โดยวิธีการที่เป็นธรรมและจริงใจ

                                     -คิดน้ำหนักต้นน้ำให้ทันทีหลังเก็บเกี่ยว(ตัดออกจากต้น)

                                     -คิดราคาซื้อขายตามวันเวลาที่เป็นความเข้าใจตรงกันภายใต้น้ำหนักที่น่าจะเป็นของผลไม้ของวันนั้น

                                     -คำนึงถึงความอ่อนล้า(เสื่อมโทรม)ของต้นพันธุ์จากการที่ผลไม้ยังต้องเกาะติดอยู่กับต้นจนถึงวันเวลาเก็บเกี่ยวตัดลงมาจากต้นที่ความแก่สุกถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด 80+%  หรือ 90+% และ 100% (ทุเรียนหลุดปลิงหล่นลงมาจากต้น)

 

...คุณธรรมนำสู่ความยั่งยืน....!!!