ยังคงมีลูกค้าปอกทุเรียนดิบและแจ้งแอดว่ามันอ่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง🥺 แอดอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจคำว่า 'อ่อน' จริงๆก่อนมาบอกว่ามัน 'อ่อน' นะครับ เพราะมันกระทบต่อสวนของเราและจิตใจของแอดอย่างมาก การตัดทุเรียนอ่อน มีความผิดทางกฏหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ไม่มีใครเค้าตัดทุเรียนอ่อนเพื่อทำให้เสียจรรยาบรรณและชื่อเสียงของตนเองหรอกครับ🥺 

ทุเรียนแก่ ≠ ทุเรียนสุก
ทุเรียนดิบ ≠ ทุเรียนอ่อน 

ความแก่ - อ่อน
ทุเรียนแก่
🤎 เปลือกสีเขียวแก่อมน้ำตาลไหม้
💛 เนื้อสีเหลือง 
💛 เนื้อสัมผัสแข็ง ต้องบ่มก่อนรับประทาน

ทุเรียนอ่อน
💚 เปลือกสีเขียวสด
🤍 เนื้อสีขาว ไม่มีสีเหลือง 

ทุเรียนสุก - ดิบ
ทุเรียนสุก
💛 เนื้อสีเหลือง เนื้อสัมผัสนุ่ม หากสุกจัดเม็ดก็จะ กลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม บางท่านชอบกรอบนอกนุ่มใน เม็ดก็อาจจะยังเป็นสีน้ำตาลกลางๆอยู่เพราะไม่ได้บ่มจนสุกจัด

ทุเรียนดิบ
💛 เนื้อสีเหลือง เนื้อสัมผัสแข็ง เม็ดยังจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนื่องจากยังไม่มีความร้อนที่เกิดจากการบ่ม หากบ่มจนได้ที่แล้วเม็ดก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม แน่นอนว่าทุเรียนดิบ สีก็อาจจะไม่เหลืองและรสชาติอาจจะยังไม่หวานเท่าทุเรียนสุกเพราะยังบ่มไม่ได้ที่ 

🙏🏻 ปีนี้เป็นไปได้ที่เนื้อทุเรียนจะมีสีเหลืองค่อนไปทางเหลืองอ่อน และรสชาติอาจจะไม่หวาน เนื่องจากฝนชุกแต่ 'ไม่อ่อน' แน่นอน🙏🏻 

❌ ทุเรียนอ่อน/แก่ ไม่สามารถดูจากสีเม็ดได้ ❌