ถ้ำเขาสระบาป


              ถ้ำเขาสระบาป ณ ตีนเขาสระบาปยังปรากฎเศษวัตถุที่เก่าแก่สลักปรักพังเช่น เศษกระเบื้องที่แตก เศษไม้เนื้อแข็ง สันนิษฐานว่า คงจะเป็นสถานที่ก่อสร้างโบสถ์ คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 535 ปีเศษ เคยมีเจ้าอาวาส 15 รูป หลังจากนั้นก็หมดสภาพกลายเป็นวัดร้างมาจนถึงปัจจุบัน          

             จาก Jetta Premium Farm ไปทางทิศตะวันออก เดินเท้าระยะทาง 300 เมตร ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 200 ฟุต