วัดสามภาร

                             วัดสามภาร เดิมชื่อวัดป่าเรไรแต่ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดสามภารสาเหตุที่เปลี่ยนมีประวัติเล่ากันมาว่ามีสมภารปกครองอยู่ในวัดในเวลาเดียวกันถึง 3 รูป รวมมีเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาถึง 9 รูป และมีอายุของวัดป่าเรไรและวัดสามภารรวมกันประมาณ 325 ถึง 355 ปี

            วัดสามภารซึ่งกำเนิดมาจากวัดป่าเรไรซึ่งมีบริเวณอยู่ติดกัน  วัดป่าเรไรนั้นตามทางสันนิษฐานของผู้เฒ่าได้กล่าวว่าเดิม ณ ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ทะเลหรือพื้นน้ำ ครั้นเมื่อทะเลและพื้นน้ำได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปก็กลับกลายเป็นพื้นดินราบเป็นสถานที่ที่เหมาะควรแก่การสร้างวัดจึงได้ทำการสร้างวัดแห่งใหม่ซึ่งเป็นป่าไม้ใหญ่ ร่มรื่น มีบึงน้ำ เหมาะควรแก่การสร้างวัดจึงมีการย้ายวัดมาจากวัดเขาถ้ำซึ่งอยู่ตีนเขาสระบาปห่างจากวัดป่าเรไรไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๒ กิโลเมตรเศษ  ทั้งนี้ วัดเขาถ้ำหรือเขาถ้ำ ณ ตีนเขาสระบาปยังปรากฎเศษวัตถุที่เก่าแก่สลักปรักพังเช่น เศษกระเบื้องที่แตก เศษไม้เนื้อแข็ง สันนิษฐานว่า คงจะเป็นสถานที่ก่อสร้างโบสถ์ มีอายุประมาณ 535 ปี มีเจ้าอาวาส 15 รูปหลังจากนั้นก็หมดสภาพกลายเป็นวัดร้างมาจนถึงปัจจุบัน

            วัดสามภารได้กลายเป็นวัดร้างไประยะหนึ่งแล้วโดยได้มีการย้ายไปตั้งสำนักขึ้นใหม่ภายในบริเวณใกล้เคียงกันคือฝั่งคลองสระบาปทางด้านทิศใต้(หรือที่ตั้งวัดสระบาปในปัจจุบันนี้) และยังใช้ชื่อเก่าอยู่คือ วัดป่าเรไรอยู่ระยะหนึ่ง ครั้นต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งเป็นวัดชัยชมภูพล (มีประวัติตอนหนึ่งว่าได้มีกองทัพขอมกับชนชาติซองยกทัพไปรบกับพวกกุหล่า เมื่อได้รับชัยชนะก็ได้ยกทัพมาพักแรมที่วัดป่าเรไร แม่ทัพขอมระลึกถึงบาปกรรมที่ฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากจึงคิดล้างบาปด้วยการก่อสร้างเสนาสนะถวายวัดและต่อมาได้ขอเปลี่ยนชื่อจากวัดป่าเรไรหรือวัดสามภารให้เป็นวัดสระบาป(ชัยชมภูพล)มาจนถึงปัจจุบัน)

            จาก Jetta Premium Farm ไปทางทิศตะวันตก 4 กิโลเมตร