ที่ทำการ Jetta Premium Farm
และ
ศูนย์กระจายสินค้าใน กทม.และปริมณฑล


  Jetta Premium Farm

บ้านคลองมะงั่ว ซอยสามัคคี ถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่ 346
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ,
โทร 081 876 1004 ,  081 907 7895

เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล 


สวนซ้ำโบ๊ยบน    :   ณ ที่ทำการ Jetta Premium Farm ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่346 ตำบลคองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 , โทร 081 907 7895 

สวนกลาง          :    ที่ทำการ Jetta Premium Farm ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่346 ตำบลคองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 , โทร 081 907 7895

สวนปี๊ด             :    ที่ทำการ Jetta Premium Farm ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่346 ตำบลคองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 , โทร 081 907 7895

สวนคมบาง        :    ที่ทำการ Jetta Premium Farm ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่346 ตำบลคองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 , โทร 081 907 7895

ที่ทำการ JETTA Premium Farm

บ้านคลองมะงั่ว ซอยสามัคคี ถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่ 346 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 , โทร 081 876 1004 ,  081 907 7895

เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล