ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลมแรงจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ