จองทั้งต้น

จองทั้งต้น
นวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับแฟนพันธุ์แท้ของผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์

            ผลไม้ QR : ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์ นำแฟนพันธุ์แท้สู่โลกยุคใหม่ของการบริโภคผลไม้คุณภาพในรูปแบบของ “จองทั้งต้น”  (ภายใต้โครงการนำร่องปี64 มีจำนวนเพียง 10 ต้นเท่านั้น)

                        “จองทุเรียนทั้งต้น” ไว้ล่วงหน้า: Pre -Order

                        (“จองมังคุดทั้งต้น” ไว้ล่วงหน้า: Pre -Order  ก็สามารถจะร้องขอเป็นการพิเศษได้ - Option)                          
                        (“ จองมังคุดทั้งต้น” ไว้ล่วงหน้า: Pre -Order   ก็สามารถจะร้องขอเป็นการพิเศษได้   - Option )