ทดสอบคุณภาพทุเรียน

ทดสอบคุณภาพทุเรียน

            ทุเรียนคุณภาพพรีเมียม  ก่อนกำหนดเกรดจะต้องได้รับการทดสอบ(Test)เพื่อพิสูจน์ทราบความแตกต่างในรสชาติในความแตกต่างของต้นพันธุ์ที่แต่ละต้นมีอายุแตกต่างกันกับระดับความแก่สุก% ของผลไม้แต่ละลูกที่ตัดลงออกมาจากต้น

Jetta Premium Farm
               @ ทำการทดสอบคุณภาพทุเรียนจากตัวแบบการ “บ่ม” ทุเรียนตัดออกมาจากต้นพันธุ์ลงมาจากต้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2563
                        -ต้นพันธุ์หมอนทอง  อายุประมาณ 25 ปี
                        -ขนาด 3.5 – 6.1 กก จำนวน 30 ลูก
                        -ระดับความแก่สุก(มองด้วยสายตาของมือตัดทุเรียนขั้นมืออาชีพ : 75%  - 80%  - 90%)
                @ ผลการทดลองทุเรียนหมอนทอง
                        # ขนาด 3.5 – 6.1 กก  ระดับความแก่สุก 75%      
                                    บ่ม 7+ วัน  สุก(ปลิงอาจจะหลุด)เมื่อวันที่  24-25 ธันวาคม 2563   -ยังสามารถบ่มได้นานกว่านี้อีก 3 – 4 วัน
                                                 : รสชาติที่สามารถลิ้มรสได้
                                                           ความหวาน=พอมีความหวาน(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%) 
                                                           ความหอม=กรุ่นๆ  เกือบไม่มีความหอม(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                           ความนุ่ม=กรอบนอก-ค่อนข้างแข็ง(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                           ความละเอียดของเนื้อ=พอใช้(เป็นไปตามอายุต้นพันธุ์)
                                                : เปลือกยังมีสีเขียวปน (เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                : น้ำหนักลดหาย 2.5%  (เป็นไปตามอายุต้นพันธุ์กับตามอายุต้นพันธุ์/เปลือกหนา-บาง)
                                                : น้ำหนักเนื้อ…%  (เป็นไปตามอายุต้นพันธุ์/เปลือกหนา-บาง)
                            # ขนาด 3.5 – 6.1 กก  ระดับความแก่สุก 80%      
                                    บ่ม 5 - 6 วัน  สุก(ปลิงเผยอออกหรือหลุดจากงวง)เมื่อวันที่  22-23 ธันวาคม 2563   -ยังสามารถบ่มนานกว่านี้ได้อีก 1 – 2 วัน
                                                : รสชาติที่สามารถลิ้มรสได้
                                                            ความหวาน=หวาน(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%) 
                                                            ความหอม=หอมกรุ่นๆ(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                            ความนุ่ม=กรอบนอก-นุ่มในพอใช้(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                            ความละเอียดของเนื้อ=พอใช้(เป็นไปตามอายุต้นพันธุ์)
                                                : เปลือกออกสีเขียวปนน้ำตาลอ่อน (เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                : น้ำหนักลดหาย 2.5 - 3 %  (ตามอายุต้นพันธุ์กับตามอายุต้นพันธุ์/เปลือกหนา-บาง)
                                                : น้ำหนักเนื้อ…%  (ตามอายุต้นพันธุ์/เปลือกหนา-บาง)
                            # ขนาด 3.5 – 6.1 กก  ระดับความแก่สุก 90%      
                                    บ่ม 3 – 4+ วัน  สุก(ปลิงหลุดออกจากงวง)เมื่อวันที่  20-21-22 ธันวาคม 2563
                                                : รสชาติที่สามารถลิ้มรสได้ ความหวาน=มาก ความหอม=มาก ความนุ่ม=มาก ความละเอียดของเนื้อ=มาก
                                                            ความหวาน=หวานมาก(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%) 
                                                            ความหอม=หอมมาก(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                            ความนุ่ม=กรอบนอก-นุ่มในดี(เป็นไปตามระดับความแก่สุก% -หากบ่มนานออกไปก็จะนุ่มและ/หรือนุ่มจัด)
                                                            ความละเอียดของเนื้อ=พอใช้(เป็นไปตามอายุต้นพันธุ์)
                                                : เปลือกออกสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง (เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)
                                                : น้ำหนักลดหาย 3 - 4%  (ตามอายุต้นพันธุ์กับตามอายุต้นพันธุ์/เปลือกหนา-บาง)
                                                : น้ำหนักเนื้อ…%  (ตามอายุต้นพันธุ์/เปลือกหนา-บาง)

                @ การทดสอบคุณภาพทุเรียนในตัวแบบต้นพันธุ์อายุอื่นๆจะกระทำในลำดับต่อไป

             
            ทั้งนี้ ก็เพื่อ...

                        1 ประกันคุณภาพของทุเรียนคุณภาพพรีเมียมที่ Jetta Premium Farm จะนำส่งไปในรูปแบบของ Garden to Door / Farm to Home ให้ถึงมือผู้บริโภคภายในวันเวลาที่ต้องการสามารถกิน/รับประทานได้ภายในเวลาที่กำหนด  (ขจัดปัญหาไม่รู้วันที่ทุเรียนจะสุกพร้อมกิน/รับประทาน)
                        2 ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกระดับความแก่สุก% ของทุเรียนจากต้นพันธุ์ที่มีอายุต้นพันธุ์แตกต่างกันเพื่อทำการสั่งทุเรียนคุณภาพพรีเมียมไปรับประทานให้สมความปรารถนาได้  

 
 

            @ ทำการทดสอบคุณภาพทุเรียนจากตัวแบบการ “บ่ม” ทุเรียนตัดออกมาจากต้นพันธุ์ลงมาจากต้นเมื่อ 24 มกราคม 2564

                        -ต้นพันธุ์: กระดุมทอง  อายุประมาณ 50 ปี

                        -ขนาด 2.5 – 3.0 กก จำนวน 10 ลูก(ธรรมชาติของกระดุมทองเป็นลูกเล็ก)

                        -ระดับความแก่สุก(มองด้วยสายตาของมือตัดทุเรียนขั้นมืออาชีพ) : 85%  - 90%

                         (ระดับแก่สุก 100%ของกระดุมทองเพียง90+วันเท่านั้น)

 

            @ ผลการทดลองทุเรียนกระดุมทอง

                        # ขนาด 2.5 – 3.0 กก  ระดับความแก่สุก 85% - 90%       

                                    บ่ม 5+ วัน  สุก(ปลิงหลุด)เมื่อวันที่  28-29 มกราคม 2564   -ยังสามารถบ่มได้นานกว่านี้อีก 3 – 4 วัน (สำหรับผู้นิยมรับประทานเนื้อนุ่ม)

                                                : รสชาติที่สามารถลิ้มรสได้

                                                            ความหวาน =มีความหวาน-ขมแบบกลมกล่อม 

                                                            ความหอม =หอมโชยกลิ่นไม่แรง

                                                            ความนุ่ม =นุ่ม-ไม่ติดมือ

                                                            ความละเอียดของเนื้อ =ละเอียดมาก(เป็นไปตามอายุต้นพันธุ์)

                                                : เปลือกผลทุเรียนสีน้ำตาล(เป็นไปตามระดับความแก่สุก%)

                                                : น้ำหนักลดหาย 2.5%  (เป็นไปตามอายุต้นพันธุ์กับตามอายุต้นพันธุ์/เปลือกหนา-บาง)

                                                : น้ำหนักเนื้อไม่ระบุ (เนื่องจากเป็นทุเรียนที่มีเมล็ดใหญ่).