“เลิกเคาะเปลือกเลือกทุเรียนที่หน้าแผงขาย!!!”

Odoo • A picture with a caption


“เลิกเคาะเปลือกเลือกทุเรียนที่หน้าแผงขาย!!!”

“เลิกไหว้วานแม่ค้าปอก/แกะทุเรียนให้กิน!!!”
 อยากรับประทานทุเรียนคุณค่าอาหารสูง-รสชาติอร่อยก็สามารถนั่งรออยู่บ้านได้/รออยู่ ณ ที่ทำงานได้ และปอกเอง/แกะเองก็ได้
ทุเรียนเขาสระบาป-เมืองจันท์คุณภาพพรีเมียมและ/หรือทุเรียนเมืองจันท์สามารถถูกส่งมาถึงบ้านได้ตามที่ท่านปรารถนาโดยไม่ต้องเคาะเปลือกเลือก
ทุเรียนที่แผงขาย-ไม่ต้องรอทุเรียนถูกปอกและถูกแกะใส่กล่อง
อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทุเรียนที่จะนำมารับประทานก็สามารถรู้ได้ง่ายและเร็ว
  ...QRทุเรียนบอกสถานะของทุเรียนไว้อย่างละเอียดนับตั้งแต่ประวัติความเป็นมาไปจนถึงระดับแก่สุก 
  ระดับความแก่สุกของทุเรียนบ่งบอกถึงคุณค่าอาหาร-บ่งบอกถึงรสชาติ
ระยะเวลาในการแก่สุกของทุเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

- สภาพแวดล้อม
  พื้นดินแห้งและอากาศเย็น  ทุเรียนก็จะออกผลเร็ว
ดินเปียกชื้นและอากาศร้อน ทุเรียนออกดอกล่าช้ากว่าปกติ

- พื้นที่ 
พื้นที่ชายทะเลซึ่งไอทะเลมีมาก ทุเรียนแก่สุกเร็วกว่า
พื้นที่ห่างไกลทะเลซึ่งไอทะเลมีน้อยหรือไม่มี ทุเรียนแก่สุกช้ากว่า

         - สายพันธุ์
กระดุม   : เริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน  ดอกบานต้นเดือนธันวาคม  เป็นผลขนาดเล็กกลางเดือนธันวาคม  เริ่มแก่สุกในปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้น
มีนาคม  โดยมีระยะเวลารวม 90+วัน  หากอยู่ใกล้ทะเลจะแก่สุกเร็วกว่านี้คือลดลงมาเหลือ80+ วัน
-การคิดคำนวณระดับความแก่สุกใช้การนับจำนวนวันหลังจากดอกบานออกมาเป็นระดับความแก่สุก% ได้ 
หมอนทอง  : เริ่มออกดอกในเดือนธันวาคม ดอกบานปลายเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคม  เป็นผลขนาดเล็กกลางเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคม  เริ่มแก่สุกในปลายเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยมีระยะเวลารวม 120+วัน  หากอยู่ใกล้ทะเลจะแก่สุกเร็วกว่านี้คือลดลงมาเหลือ 110+วัน 
-การคิดคำนวณระดับความแก่สุกใช้การนับจำนวนวันหลังจากดอกบานออกมาเป็นระดับความแก่สุก % ได้ 

ทุเรียนเร่งสาร :  จะแก่สุกนอกฤดูกาลซึ่งความชื้นกับความร้อนจะทำให้ระยะเวลาการสุก ยากที่จะให้คำตอบได้ 

“ปอก/แกะทุเรียนมิใช่เรื่องยาก!!!”
ทุเรียนระดับความแก่ 100% หลุดปลิงหล่นลงมาจากต้น    ปอก/แกะได้ง่ายมากตามรอยกลางพูของมัน   คนในบ้านใครๆก็ปอก/แกะได้
ทุเรียนระดับความแก่ 95-98% บ่ม 2-3 วันหลังตัดเก็บลงมาจากต้น  ปอก/แกะได้ไม่ยากเช่นกันมันพร้อมแยกออกตามรอยกลางพูของมัน  แม่บ้านก็ปอก/แกะได้
ทุเรียนระดับความแก่ 80+%  บ่ม 5-7 วันหลังตัดเก็บลงมาจากต้น  ปอก/แกะได้แต่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเช่นใช้มีดผ่าริมพูแล้วก็สามารถผ่าออกตามรอยกลางพูของมันได้  รอยพูอาจจะยังคงเหนียวยึดติดกันบ้างแต่ไม่มากนัก  เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนสามารถปอก/แกะมันได้อย่างแน่นอน 
ทุเรียนระดับความแก่ 60-70%%  บ่ม10-15 วันหรือนานกว่านั้นหลังตัดเก็บลงมาจากต้น  ปอก/แกะได้แต่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษช่วยเท่านั้น  แม้แต่มีดก็มิอาจจะเอามันอยู่มือได้  ใครที่ไม่ใช่แม่ค้ามืออาชีพไม่สามารถผ่าออกตามรอยกลางพูของมันได้   ไส้ทุเรียนยังคงเหนียวจัด  รอยพูจะยังคงเหนียวยึดติดกันแน่นหนา  มืออาชีพก็ยังปอก/แกะมันได้ยาก

ปอก/แกะทุเรียนได้ง่ายและ/หรือใช้เครื่องมือช่วยเพียงเล็กน้อยเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นทุเรียนระดับความแก่ 80+% ขึ้นไปเท่านั้น  ดียิ่งกว่านั้นก็คือปอกทุเรียนที่ระดับความแก่สุก 95-98-100% 

“กินมากเท่าไร-ปอกมากเท่านั้น”
กินไม่หมดเหลือเก็บคาเปลือกไว้ ไม่เสียคุณค่าอาหาร-ไม่เสียรสชาติ

Jetta Premium Farm 
เราช่วยให้ท่านไม่ต้องไปเดินเคาะเปลือกเลือกทุเรียนที่หน้าแผงขายเสี่ยงต่อการรับประทานทุเรียนอ่อนกันอีกต่อไป 
  เราช่วยให้ท่านไม่ต้องไหว้วานแม่ค้าให้ปอก/แกะทุเรียนคุณภาพต่ำแล้วยัดใส่กล่องเพื่อหิ้วกลับบ้านนำมันไปกินมันอย่างไร้คุณค่าอาหาร-ไร้รสชาติ     อีกต่อไป