ผลไม้นอกฤดูกาล-ผลไม้เร่งสาร

ทุเรียนนอกฤดูกาล - ทุเรียนเร่งสาร   ปัญหาใหญ่ที่คนไทยมองไม่เห็น

            ...โดยสัจธรรมแล้วทุเรียนนอกฤดูกาล - ทุเรียนเร่งสารไม่น่าที่จะเป็นผลไม้ราคาแพงเนื่องจากมันถูกบังคับให้ออกผลนอกห้วงเวลาที่มิใช่ฤดูกาลทางธรรมชาติ

               คนไทยเราคิดอยากจะกิน/รับประทานผลไม้นอกฤดูกาลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร     ชาวสวนก็ชอบที่จะบังคับให้ต้นไม้(ทุเรียน)ออกผลนอกฤดูกาลเพื่อหวังสร้างเงินรายได้โดยมิยอมให้ต้นไม้ออกดอก-ออกผลมาตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ   

              ในความเป็นจริงแล้วการที่ต้นไม้ออกผลมานั้นก็ด้วยความเป็นธรรมชาติของมัน ต้นไม้มันหยั่งรู้ดีว่าสภาพเช่นไรมันควรจะออกผลออกมาเพื่อสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไป หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมมันก็จะออกผลมาดก   หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันก็จะไม่ออกผลออกมาเนื่องจากการออกดอก-ออกผลออกมานั้นเสมือนเป็นการฆ่าตัวของมันเอง ต้นไม้หากออกผลมาในสภาพที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมแล้วนั่นก็คือการคืบไปสู่ความตาย  
              การคืบไปสู่ความตายของมันอาจจะมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดกับต้น-ใบ-ดอก-ผลของมันที่มีอยู่หรือออกมาก็ได้    เช่นกัน   การใช้สารเร่งบังคับให้ต้นไม้ออกผลมานอกฤดูกาลก็มาถึงว่าเป็นการบังคับมันให้คืบไปสู่ความตายนั่นเอง    ต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าจะเป็นทุเรียน-ลำไย ...หากถูกใช้สารเร่งบังคับให้ออกผลมานอกฤดูกาลก็มาถึงว่าเป็นการบังคับมันให้คืบไปสู่ความตายซึ่งชาวสวนได้ประจักษ์เห็นอยู่เป็นประจำ ทว่าชาวสวนบางคนก็ยังยินดีที่จะทำเช่นนั้นเพื่อหวังมีรายได้สร้างความร่ำรวย   ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น
              เมื่อต้นไม้(ทุเรียน)ใกล้จะตายแล้วชาวสวนส่วนหนึ่งก็จำต้องตัดต้นไม้ทิ้งไปแม้ว่าอายุของมันจะยังน้อยอยู่ก็ตาม   ชาวสวนส่วนหนึ่งรีบชิงขายสวนให้กับชาวสวนรายอื่นโดยเฉพาะขายให้กับชาวสวนมือสมัครเล่นที่ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้-ไม่รู้เรื่องการทำสวน-..ทว่ามีเงินหลังเกษียณอายุราชการเหลือเป็นจำนวนมากจนมากพอที่จะซื้อหาสวนผลไม้มาเป็นเจ้าของได้   สุดท้ายการทำสวนก็ไม่ประสบความสำเร็จ ต้นไม้ในสวนเสื่อโทรมเหี่ยวเฉาและไม่ออกดอก-ออกผลใดๆเนื่องจากถูกสารเร่งมาตลอดทั้งชีวิตของมัน

 

            ความเข้าใจผิดในการกิน/รับประทานทุเรียนนอกฤดูกาลทำให้ผลไม้นอกฤดูกาลมีราคาแพงทั้งๆที่มันไม่ควรที่จะมีราคาแพงเนื่องจากมันน่าจะไม่มีคุณค่าอาหารใดๆที่มันพอเก็บสะสมมาได้จากสภาพแวดล้อมรอบตัวมัน  การกิน/รับประทานเข้าไปก็จะมิเกิดประโยชน์อันใดต่อร่างกายนอกจากจะต้องเสียเงินในราคาแพง   หรืออาจมีโทษด้วยซ้ำซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครศึกษาวิจัยวิเคราะห์รายงานออกมา

             ธรรมชาติรอบตัวโดยเฉพาะภาคตะวันออกกับภาคใต้ของไทยที่อุดมไปด้วยไอทะเลถือเป็นพื้นที่/แหล่งชั้นดีสำหรับผลไม้ เฉกเช่น   ทุเรียน มังคุด ลองกอง   ทว่ามันจะต้องออกผลมาตามฤดูกาลตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้น มิใช่เป็นการใช้สารเร่งบังคับให้มันออกดอก-ออกผลออกมา   
                         ภาคตะวันออกของไทยจะมีผลไม้(ทุเรียน-มังคุด-ลองกอง)ออกมาตามฤดูกาลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมตามมรสุมที่พัดผ่าน
                         ภาคใต้ของไทยจะมีผลไม้(ทุเรียน-มังคุด-ลองกอง)ออกมาตามฤดูกาลในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตามมรสุมที่พัดผ่าน

              ทุเรียนที่ถูกบังคับด้วยสารเร่งให้ออกผลในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคมในช่วงก่อนฤดูกาลที่แท้จริงนั้นจึงเป็นทุเรียนที่ไร้คุณภาพ  เราคนไทยสมควรออกมารณรงค์ต่อต้านไม่ยอมรับวิธีการของมันเพื่อให้คนไทยและ/หรือชาวโลกได้บริโภค/รับประทานทุเรียนดีที่มีคุณค่าทางอาหารตามความเป็นธรรมชาติของมัน  ผลไม้อื่นๆจากภาคอื่นๆมีให้คนไทยได้มีกินตลอดทั้งปี มันเป็นการสร้างชีวิตที่เป็นธรรมชาติที่เราควรรักษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติของเรา

 

  Jetta Premium Farm สนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยกินผลไม้(ทุเรียน-มังคุด-ลางสาด)ระดับคุณภาพพรีเมียมตามฤดูกาล   เราจะไม่กระทำการบังคับให้ผลไม้ออกดอก-ออกผลด้วยการใช้สารเร่งอย่างเด็ดขาด  

               Jetta Premium Farm ใส่ใจในสุขภาพของท่าน   ผลไม้/อาหารที่ท่านกลืนกินเข้าไปแท้จริงแล้วมันก็คือเลือดเนื้อและสุขภาพร่างกายของท่านนั่นเอง