พันธมิตรโลจิสติกส์คุณภาพ

พันธมิตรโลจิสติกส์คุณภาพ
Jetta Premium Farm - Kerry

คอนเซ็ปท์ร่วม  :    
                        “สร้างรายได้เพิ่ม-สร้างโอกาสสูงสุดให้กับชาวสวนผลไม้เมืองจันท์

                        “นำส่งผลไม้เมืองจันท์ระดับคุณภาพพรีเมียมสู่ผู้บริโภค”
                                  ชาวสวนผลไม้เมืองจันท์จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น -   ผู้บริโภคเองก็จ่ายเงินน้อยลงบนคุ้มค่าของคุณภาพกับคุณค่าอาหารที่ดีเลิศของผลไม้เมืองจันท์”

พลิกผัน...
            _ ชาวสวนผลไม้เมืองจันท์ได้อะไรจากความเป็นชาวสวนและขายผลไม้แบบเดิมๆมาตลอดชีวิต  80  ปีๆละ  365   วัน
               ... ชาวสวนผลไม้เมืองจันท์จะต้องสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
            _ พ่อค้าล้งผลไม้(ชาวจีน-ชาวไทย) ได้อะไรๆมากมายจนร่ำรวยจากการทำธุรกิจค้าขายผลไม้เมืองจันท์ปีละเพียง  45  วัน
               ... พ่อค้าล้ง(จีน-ไทย)จะต้องยอมแบ่งโอกาสให้กับชาวสวนผลไม้เมืองจันท์และให้กับผู้บริโภค
            _ ผู้บริโภคชาวไทยกับชาวต่างชาติรับประทานผลไม้เมืองจันท์ได้ประโยชน์อะไรจากผลไม้ไร้คุณภาพระดับความแก่สุกเพียง 60-70%
               ... ผู้บริโภคทุกคนจะได้มีโอกาสรับประทานผลไม้เมืองจันท์ระดับความแก่สุก 80+%    และ/หรือ95-98-100%   บนคุณค่าอาหารและรสชาติที่สุดเลิศ

Jetta Premium Farm  -  Kerry 
             เรามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเมืองจันท์ให้กลายเป็นมหานครแห่งผลไม้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันนำประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสวนผลไม้เมืองจันท์และแก่บรรดาผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติในต่างประเทศ
             _Jetta Premium Farm : Hub/ ฮับผลไม้ ณ หน้าเขาสระบาปทำหน้าที่สรรหา/คัดสรรผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล    สรรหา/คัดสรรผลไม้จากสวนผลไม้บริเวณหน้าเขาสระบาป-สรรหา/คัดสรรผลไม้ ณ แหล่งอื่นของเมืองจันท์ที่มีคุณภาพสูง/มีเกรดดีจากชาวสวนผลไม้เมืองจันท์มามอบให้กับผู้บริโภค
                         €  ชาวสวนผลไม้เมืองจันท์เป็นผู้ผลิตและนำส่งผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล  รวมถึงผลไม้บริเวณหน้าเขาสระบาปอื่นๆ และผลไม้จากแหล่งอื่นๆของเมืองจันท์สู่ผู้บริโภคโดยตัดเก็บออกมาจากต้นพันธุ์บริสุทธิ์ที่ได้ตกดอกออกผลตามธรรมชาติมาเป็นผลไม้ชั้นเลิศที่ถูกตัดออกมาจากสวนในระดับความแก่สุก  80+%   และ/หรือ  95-98-100%   ในเกรด  AAAAA AAAA AAA AA A  ซึ่งเป็นผลไม้ที่กล่าวได้ว่ามีคุณค่าอาหารสูงสุด-รสชาติเป็นเลิศสูงสุด   เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์/ความเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนำสู่ความเป็น “มหานครแห่งผลไม้” ให้กับเมืองจันท์
                                     #  ชาวสวนผลไม้เมืองจันท์ขายผลไม้ได้ในราคาดี(สูงกว่าขายให้กับล้ง) ซึ่งเป็นการคุ้มค่ายิ่งกับการรอคอยโอกาสมายาวนานตลอดทั้งชีวิต/รอคอยโอกาสมาตลอดทั้งปีหรือมายาวนาน  365  วันซึ่งเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในรอบ 1 ปี
                                     ( ล้ง(จีน-ไทย)ปัจจุบันเป็นผู้กำหนดราคาผลไม้เมืองจันท์   ขณะที่  Jetta Premium Farm  ยินดีให้ชาวสวนเป็นผู้กำหนดราคาผลไม้ขึ้นมาเองบนระดับความแก่สุก-เกรด-ช่วงเวลาของฤดูกาล...ภายใต้ความพึงพอใจในราคาขายที่สูงกว่าส่งขายให้กับล้ง)

                                    # ราคาดีต่อหน่วยน้ำหนัก/กก  แม้ทุเรียนระดับความแก่สุก 80+% เกรด AAAAA AAAA AAA AA A โดยค่าเฉลี่ยจะมีน้ำหนักต่อผลลดน้อยลงแต่การตั้งราคา/กก ของทุเรียนที่มีระดับความแก่สุกสูงเกือบ 80+%  95-98-100% นั้นก็จะเป็นราคาที่สูงมากกว่าราคาทุเรียนอ่อนซึ่งมีน้ำหนักต่อผลมากกว่า(แต่ก็หนักกว่าไม่มากนัก) ถัวเฉลี่ยแล้วราคารวมไม่ต่างกันหรือตรงกันข้ามอาจเทียบกันไม่ได้เลย

                                     ( ผู้บริโภคแท้จริงแล้วทุกคนล้วนต้องการคุณภาพของผลไม้   มิใช่ว่าต้องการน้ำหนักของผลไม้   ซึ่งชาวสวนต่างก็เข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี)
                                     #  ราคาผลไม้ช่วงต้นฤดูกาลแม้จะมีราคาแพงทว่าผลไม้ช่วงปลายฤดูกาลซึ่งช่วงปลายฤดูกาลมักมีราคาถูกลงมาก การทำการตลาดเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหานี้กันไม่ได้เนื่องจากการทำการตลาดทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของล้ง(จีน-ไทย)มิใช่ขึ้นอยู่กับชาวสวนผลไม้เมืองจันท์ ในการนี้ ราคาผลไม้ในช่วงต้นฤดูกาลกับในช่วงปลายฤดูกาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีราคาเท่ากันแบบเสมอต้นเสมอปลายหรือต่างกันก็ไม่มากนักหากเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพและเกรดเดียวกัน ซึ่งการคงราคาผลไม้แบบยืนราคาได้ตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนได้อย่างมากเป็นกอบเป็นกำ
                                      ( ผลไม้ในช่วงปลายฤดูกาลมักมีราคาถูกเนื่องจากผลกระทบจากการรีบชิงเก็บทุเรียนอ่อนที่ระดับความแก่สุกเพียง  60-70%  และไม่มีการกำหนดเกรดออกมาจากสวนในช่วงต้นฤดูกาล ในข้อเท็จจริงแล้วชาวสวนผลไม้เมืองจันท์ไม่ยินดีที่จะกระทำเช่นนี้)

 

  Jetta Premium Farm
             ทำหน้าที่กำกับควบคุมผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์โดยการสร้างและนำระบบ QR  มาใช้ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพกับตรวจสอบประวัติของผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์ได้ง่ายเพียงส่องผ่านกล้องของโทรศัพท์มือถือ
                        €  ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในต่างประเทศจะได้รับโอกาสรับประทานผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์จาก  Jetta Premium Farm  ที่มีคุณภาพบนระดับความแก่สุก  80+%    และ/หรือ  95-98-100%  เกรด  AAAAA AAAA AAA AA A   ภายในระยะเวลาเพียง  3-7  วันหลังจากเก็บออกมาจากต้น
                        ( ผู้บริโภคสามารถรับประทานผลไม้จากสวนผลไม้อื่นๆจากแหล่งบริเวณหน้าเขาสระบาปกับจากแหล่งอื่นๆของเมืองจันท์ได้ภายใต้การนำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบในระดับหนึ่ง ในการนี้ สวนผลไม้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการกับ  Jetta Premium Farm  อย่างสมบูรณ์แบบจะรับการพัฒนาให้มีสถานะเป็นสวนผลไม้ QR อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตข้างหน้าต่อไป)

                                    #  ผู้บริโภคทั้งคนไทยและชาวโลกสามารถเป็นเจ้าของผลไม้เมืองจันท์ได้ในราคาไม่แพง-คุ้มค่าเงินเนื่องจากเป็นการขนส่งด้วยระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ของ  Kerry:  รวดเร็ว-ไม่ตกค้างในคลังสินค้า/ในตู้คอนเทนเนอร์บนเรือนานนับสัปดาห์และไม่ถูกเจ้าของล้ง(จีน-ไทย)กินกำไรมหาศาลอีกต่อหนึ่ง
 

Kerry 

             ทำหน้าที่ด้านโลจิสติกส์ฉลาดซึ่งได้ตั้งมั่นอาสาตนเข้ามาทำหน้าที่ขนส่งลำเลียงผลไม้ระหว่างชาวสวนผลไม้เมืองจันท์กับผู้บริโภคทุกคนทั้งชาวไทยและชาวโลก
                        €  กำไรสูงสุดด้วยกันทั้ง  2  ฝ่าย  win-win
                        €  รวดเร็ว   สด-ใหม่
                        €  ประหยัด เงิน-เวลา
                        €  จากสวนถึงหน้าบ้าน  : Garden to Door  /  Farm to Home
                        €  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                        €  ปลอดภัยจาก  Covid-19

ผู้บริโภค
             บนการซื้อขายผลไม้เขาสระบาป-เมืองจันท์ผ่านเว็บไซต์/เพจสามารถจะเอร็ดอร่อย-คุ้มค่าและสนุกไปพร้อมกับการสะสมแต้ม(จะทำการพัฒนาระบบให้รองรับโดยเร็วต่อไป)
                         €  รับประทานบ่อยก็สะสมแต้มได้มาก
                         €  ส่งมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่/ญาติสนิทมิตรสหายจำนวนมากก็สามารถจะสะสมแต้มได้มาก
            … ชาวสวนสามารถภูมิใจและมีเกียรติอย่างสูงจากการได้มีแต้มจากคำติชมมาจากผู้บริโภค

            (Jetta Premium Farm ทำหน้าที่เป็นผู้คิดคำนวณแต้มให้กับชาวสวนซึ่งจะทำการพัฒนาระบบให้รองรับต่อไป)

 

    Jetta Premium Farm - Kerry ร่วมกันสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับนักกินผลไม้ 

               ...ความสุขในการกิน/รับประทานผลไม้เมืองจันท์ชั้นเลิศคุณภาพพรีเมียม...ของท่านเป็นหน้าที่ของเรา!!!