แนวคิดและเป้าประสงค์ของการทำ QR ผลไม้

แนวคิดและเป้าประสงค์ของการทำ QRผลไม้

QR  - โลกทัศน์ใหม่ของชาวสวน

              Jetta Premium Farm  มุ่งมั่นทำหน้าเปิดโลกทัศน์ให้กับชาวสวน(เมืองจันท์)ด้วยการนำเทคโนโลยี QRผลไม้ไปสู่มือของชาวสวนให้ชาวสวนสามารถใช้ QRผลไม้ในการ “สร้างโอกาส” และ “สร้างรายได้ที่ดี” ให้กับตนเองซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ยังไม่เคยเกิดมีขึ้นมาก่อนในประเทศไทย

                       

            QR ผลไม้ เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ชาวสวนทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันได้โดยตรง 

                        @ QR ผลไม้   +Website  http://jetta-farm.com  เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถรู้จักชาวสวนได้โดยตรงโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่บนธุรกิจการค้าของบรรดาเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับ  Jetta Premium Farm  ในความมุ่งมั่น “สร้างรายได้เพิ่ม” และ “สร้างโอกาสที่ดี” ให้กับชาวสวน(ทุกคนที่เข้าโครงการ)  
                             ผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าผลไม้ที่กิน/รับประทานนั้น  
                                    #  มาจากสวนใด
                                    #  ใครเป็นเจ้าของ ?
                                    #  อายุต้นพันธุ์เท่าไร
                                    #  สายพันธุ์อะไร ?
                                    #  ระดับความแก่สุก% เท่าไร ? ( คำนวณโดยประมาณจากวันดอกบานและยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ห้วงเวลานั้นๆ)
                         @  ชาวสวนจะต้องประกันคุณภาพผลไม้ของตน
                                    #  ระดับความแก่สุก% ของผลไม้ที่ถูกตัดและส่งออกมาจากสวนไปสู่ผู้บริโภค  
                                    #  ความเป็นมาตรฐานของสวนตาม GAP    และ/หรือโรงงานบรรจุ/แปรรูปตาม GMP  เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค
                             มือตัด(ทุเรียน)ภายใต้การควบคุมซึ่งมือตัดถือว่ามีบทบาทมากทางด้านการควบคุมคุณภาพ(ทุเรียน)โดยเฉพาะปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนออกจากสวนไปสู่ตลาด

 

            QR เป็นเครื่องมือร่วมติดตามการขนส่งซึ่ง Jetta Premium Farm ดำเนินการร่วมกับ Kerry เพื่อให้ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล และ/หรือผลไม้เมืองจันท์อื่นๆถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้ตรงเวลารับประทานภายใน 1-2-3-4-5 วันตามแต่ละถิ่นที่อยู่ของผู้บริโภค

            QR สร้างโอกาสให้กับชาวสวนในการหยั่งรู้ความต้องการที่แท้จริงของบรรดาผู้บริโภคทั้งหลายที่เป็นลูกค้าอันนำไปสู่ความมุ่งมั่นในการผลิตผลไม้คุณภาพชั้นเลิศซึ่งทำให้มีราคาต่อหน่วยน้ำหนักสูงขึ้นทำให้ชาวสวนขายทุเรียนได้ในราคาดีขึ้น  รายได้ของชาวสวนก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามมา

            QR สร้างโอกาสให้กับชาวสวนในการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคชั้นดีโดยตรงผู้ซึ่งต้องการหันมาบริโภคผลไม้คุณภาพชั้นเลิศเป็นรางวัลชีวิตอันก่อให้เกิดระบบ “ลูกค้าประจำ” – “สั่งจองล่วงหน้า/Pre Oder” ภายใต้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน   โอกาสที่ชาวสวนจะขายทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศหมดทั้งสวนในราคาดีก็จะเกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ตามมา  โอกาสที่ชาวสวนก็สามารถจะกำหนดราคาขายเองอย่างเหมาะสมยุติธรรมก็จะบังเกิดขึ้น  รายได้ของชาวสวนก็จะเกิดมีเพิ่มมากขึ้นตามมาโดยปริยาย  ชาวสวนมิจำเป็นต้องรอความหวังด้านราคาผลไม้(ต่อกิโลกรัม)จากเจ้าของล้ง(ไทย-จีน)และ/หรือจากมือตัด(ทุเรียน)อีกต่อไป   ความเป็นอิสระเสรีก็จะบังเกิดกับชาวสวนเองซึ่งเดิมไม่เคยสามารถกระทำได้มาก่อน    ดั้งเดิมที่ผ่านมานั้นชาวสวนเกือบทุกคนต้องจำยอมปล่อยให้ตลาดทุเรียนทั้งหมดตกอยู่ในกำมือของบรรดาเจ้าของล้งกับมือตัด(ทุเรียน)อย่างไร้หนทางต่อสู้และมิสามารถมีหนทางเลือกอื่นได้แม้ตนเองจะเป็นเจ้าของสวนและเป็นเจ้าของผลไม้เองก็ตาม!!! 

            QR สร้างโอกาสให้เจ้าของสวนสามารถทำการตลาดด้วยตนเองได้อย่างอิสระเสรี!!!