สั่งจอง-ซื้อ ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์

ผลไม้คุณภาพพรีเมียมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในแนวทางใหม่

บน 
QR กับ Website   http://jetta-farm.com


การเป็นเจ้าของผลไม้คุณภาพพรีเมี่ยม

 A  เป็นเจ้าของผลไม้(ทุเรียนตามสายพันธุ์-มังคุด) เสมือนกับว่าเป็นเจ้าของสวนเอง

            สั่งจอง(ประมูล) เป็นเจ้าของทั้งต้นในต้นใดต้นหนึ่งหรือหลายต้น(พันธุ์ที่ชื่นชอบ) เป็นระยะเวลา ปี (หรือยาวนานมากกว่านั้นต่อปีโดยยังมิจำเป็นต้องทราบจำนวนผลผลิตล่วงหน้า
                    - เจ้าของสวนจะทำหน้าที่ดูแลให้เสมือนเป็นคนสวน
                    - ผู้สั่งจองเป็นเจ้าของสามารถมาเข้าเยี่ยมชมหรือติดตามเฝ้าดูผ่านระบบ QR/Website  http://jetta-farm.com/- 3  ได้) ในการนี้ต้องมีค่าจองเป็นเจ้าของ ดังนี้
                             ก เหมา(ประมูล) ผลไม้ทั้งต้นตามราคาที่ตกลงกันล่วงหน้าโดยผู้สั่งจองเป็นเจ้าของจะได้ผลไม้ที่ได้ทั้งหมดตามอายุเวลาการสุกของผลไม้โดยเจ้าของสวนเป็น  ผู้รายงานการเติบโตและจัดการเรื่องนำส่ง(ไม่รวมค่าส่ง- นำส่ง ณ จุดนำส่ง) โดยผู้บริโภคจะต้องระบุคุณลักษณะที่เป็นต้องการบริโภค:ระดับความแก่สุก% ที่ชื่นชอบใส่ไว้ใน Request Box เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แม่นยำ ยังไม่เริ่มโครงการในปี64
                           ข จองเฉพาะผลไม้ทั้งต้น(เสียค่าจอง) โดยจะยังไม่ประเมินมูลค่าจนกว่าจะสามารถระบุจำนวน  -ขนาด  -รูปร่างผลไม้ที่มีจริงได้ ทั้งนี้ ราคาจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดในห้วงเวลานั้นๆ โดยเจ้าของสวนเป็นผู้จัดการเรื่องนำส่ง(ไม่รวมค่าส่ง - นำส่ง ณ จุดนำส่ง) ในการนี้ ผู้บริโภคจะต้องระบุคุณลักษณะที่เป็นความต้องการบริโภค: ระดับความแก่สุก% ที่ชื่นชอบใส่ไว้ใน Request Box เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แม่นยำ - จัดทำเป็นโครงการนำร่องเพียง 10 ต้นเท่านั้น/ปี 64
                                                                

จองผลไม้จำนวนหนึ่งจากต้นใดต้นหนึ่งล่วงหน้า(ระบุพันธุ์ที่ชื่นชอบโดยระบุระหัสต้นให้ชัดเจน) โดยอาจเริ่มจองตั้งแต่เริ่มเป็นดอก(บานเต็มที่)-โตเป็นผลเล็ก-โตเป็นผลใหญ่ก่อนแก่สุก ในการนี้ ผู้จองจะต้องกำหนดคุณลักษณะที่เป็นความต้องการบริโภค:ระดับความแก่สุก% เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แน่นอน  โดยราคาผลไม้จะถูกกำหนดตามวันเวลาที่ต้องการบริโภค(ในระหว่างฤดูผลไม้นั้นๆ)-ขนาด-น้ำหนักที่เป็นจริง ณ วันออกจากสวน  ทั้งนี้ เจ้าของสวนเป็นผู้จัดการเรื่องนำส่ง(ไม่รวมค่าส่ง - นำส่ง ณ จุดนำส่ง)  ยังไม่เริ่มโครงการในปี 64

ประมูลผลไม้คุณลักษณะพิเศษ(ตามขนาด-น้ำหนัก-ต้นพันธุ์พิเศษ)จำนวนหนึ่งจากสวนเป็นการล่วงหน้า(ระบุพันธุ์ที่ชื่นชอบโดยไม่ระบุต้น) โดยอาจเริ่มให้สั่งจองเมื่อโตเป็นผลไม้ขนาดกลาง-เป็นผลไม้ขนาดใหญ่(ในลักษณะจัดให้มีการประมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน) ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องกำหนดคุณลักษณะที่เป็นความต้องการบริโภค:ระดับความแก่สุก% เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แน่นอน  ทั้งนี้ เจ้าของสวนเป็นผู้จัดการเรื่องนำส่ง(ไม่รวมค่าส่ง - นำส่ง ณ จุดนำส่ง) ยังไม่เริ่มโครงการในปี64

ไม่สั่งจองล่วงหน้าทว่าสามารถทำการสั่งซื้อผลไม้(พันธุ์ที่ชื่นชอบ)ได้โดยตรงตามรายการที่ปรากฏในรายการ(List)เป็นการล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์โดยสั่งจองจากQR/Website  http://jetta-farm.com  ในการนี้ผู้สั่งซื้อจะต้องระบุคุณลักษณะที่เป็นต้องการบริโภค  : ระดับความแก่สุก% ที่ชื่นชอบเพื่อสามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แม่นยำ)

ไม่สั่งจองล่วงหน้าและไม่สั่งซื้อผลไม้โดยตรงจากสวนแต่ก็สามารถเป็นเจ้าของผลไม้(พันธุ์ที่ชื่นชอบ)ได้บนคุณลักษณะที่เป็นความต้องการบริโภค: ระดับความแก่สุก% ในวันนั้นๆโดยสามารถตรวจสอบผ่านQR บนแผงจำหน่ายพิเศษ(กรณียังมีเหลือวางขาย  ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า Jetta Premium Farm ณ  3dr Bakery  โครงการ B-Avenue    
บ้านเลขที่
111/22-23 ถนนติวานนท์    
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี12000 หมายเลขโทรศัพท์ 08-1876-1004  ,  08-1907-7895  , 08-1933-7854)

 

หมายเหตุ

            - ทุเรียนจะมีรสชาติดีเยี่ยมและมีคุณค่าอาหารสูงสุดเมื่อหลุดปลิง(สุก100%)และหล่นลงออกจากต้นโดยธรรมชาติ
            - คุณลักษณะและข้อจำกัดของทุเรียน
                        @ทุเรียนจะเริ่มมีกลิ่นหอมเมื่อความแก่สุก% เข้าใกล้ 100% ดังนั้น การส่งทุเรียนทางพัสดุจะไม่นิยมกระทำกันเมื่อทุเรียนมีความแก่สุกที่ระดับ 100% (จะเริ่มสุกและมีกลิ่นหอม/หอมฟุ้ง)
                        @ทุเรียนหากส่งทางพัสดุเมื่อมีความแก่สุก% ประมาณ 95%-98% ซึ่งเมื่อถึงปลายทางแล้วก็จะสุกภายใน 1-2-3 วันซึ่งสามารถรับประทานได้อย่างพอมีรสชาติ  ท่านสามารถสั่งจอง-สั่งซื้อได้ผ่านเพจ-เว็บไซต์  http://jetta-farm.com/- 3    และนำส่งโดย Kerry หรือบริการอื่นๆ โดยตรงไปถึงหน้าบ้าน   หรือหากต้องการสัมผัสและเลือกซื้อโดยมิสั่งจอง/ไม่สั่งซื้อก็สามารถเป็นเจ้าของโดยเลือกซื้อได้ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jetta Premium Farm  ณ ณ  3dr Bakery  โครงการ B-Avenue     บ้านเลขที่111/22-23 ถนนติวานนท์     ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี12000 หมายเลขโทรศัพท์ 08-1876-1004  ,  08-1907-7895  , 08-1933-7854
                        @ทุเรียนหากส่งทางพัสดุเมื่อมีความแก่สุก% ประมาณ 90% ซึ่งเมื่อถึงปลายทางแล้วก็จะสุกภายใน 4-5 วันซึ่งอาจจะสามารถรับประทานได้ทว่ารสชาติและคุณค่าอาหารจะลดลงไป (Jetta Premium Farm ไม่สนับสนุนแนวคิดการบริโภคในลักษณะนี้) 
                        @ทุเรียนหากส่งทางพัสดุเมื่อมีความแก่สุก% ประมาณ 85% ซึ่งเมื่อถึงปลายทางแล้วก็จะสุกประมาณ 5-6  วันจึงจะสามารถรับประทานได้ทว่ารสชาติกับคุณค่าอาหารจะลดลงไปอย่างมาก (Jetta Premium Farm ยิ่งไม่สนับสนุนแนวคิดการบริโภคในลักษณะนี้) 
                        @ทุเรียนหากส่งทางพัสดุเมื่อมีความแก่สุก% ประมาณ 80% ซึ่งเมื่อถึงปลายทางแล้วก็จะสุกประมาณ 10-15  วันไปแล้วก็อาจจะสามารถรับประทานได้ทว่ารสชาติกับคุณค่าอาหารจะลดลงไปอย่างมากมหาศาล (Jetta Premium Farm ไม่สนับสนุนแนวคิดการบริโภคในลักษณะนี้โดยเด็ดขาด  วิธีการนี้นิยมกระทำกับการส่งออกทุเรียนไทยไปต่างประเทศซึ่งทำให้ชื่อเสียงทุเรียนไทยด้อยค่า-ด้อยคุณภาพลงไปมาก  มันเป็นเพียงวิธีการทางการค้าซึ่งขัดแย้งกับวิถีการดำรงชีพอย่างแท้จริงของมนุษย์)
                        @ทุเรียนหากต้องการจะรับประทาน(บริโภค)อย่างมีคุณค่าสูงสุดและมีรสชาติยอดเยี่ยมสุดสมกับคำกล่าวขานที่ว่าทุเรียนเป็น King of the Fruit  โดยจะสามารถและต้องรับประทานทุเรียนสุก 100% ณ สวน : Jetta Premium Farm ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 346 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ซึ่งจะจัดสถานที่และเตรียมการสำหรับรับประทานทุเรียนไว้ให้เป็นการเฉพาะอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้อย่างดีเยี่ยม(โครงการเริ่มปี64)
                        @ทุเรียนหากต้องการจะนำกลับไปรับประทาน(บริโภค)ที่บ้านอย่างมีคุณค่าสูงสุดและมีรสชาติยอดเยี่ยมสุดก็จะสามารถนำทุเรียนสุก 100% จากสวน : Jetta Premium Farm ซึ่งจะบริการหีบห่อสำหรับบรรทุกอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ได้ในระดับหนึ่ง

 

            - คุณลักษณะและข้อจำกัดของมังคุด

                        @มังคุดจะเริ่มแก่สุกเมื่อมีสายเลือด(สีแดงม่วง)  การขายและส่งมังคุดไปยังผู้บริโภคในสภาพเริ่มแก่สุกไปทางพัสดุนั้นผู้บริโภคก็จะอาจสามารถรับประทาน(บริโภค)ได้ภายใน 3-5 วัน ทว่าคุณค่าอาหารกับรสชาดจะด้อยลงไปมาก
                        @มังคุดหากต้องการส่งทางพัสดุเมื่อมีความแก่สุก% ประมาณ 100% กล่าวคือเก็บสุกลงจากต้น(สีม่วง-สีแดงจัด)ซึ่งเมื่อถึงปลายทางภายใน 1-2 วันแล้วก็ยังสามารถรับประทานได้อย่างมีรสชาดและครบถ้วนไปด้วยคุณค่าอาหารชั้นเลิศสมกับคำกล่าวขานที่ว่ามังคุดเป็น Queen of the Fruit  ทั้งนี้ มังคุดสุก 100% หากยังอยู่ในเปลือกก็สามารถเก็บรสชาดและคุณค่าอาหารไว้ได้นานนับสัปดาห์(7วัน)เป็นอย่างน้อย(คูณค่าอาหารกับรสชาติดีเยี่ยมมากว่ามังคุดสายเลือด) ในการนี้ ท่านสามารถสั่งซื้อมังคุดสุก 100% ได้จากเพจ-เว็บไซต์  http://jetta-farm.com/- 3  และนำส่งโดยKerryโดยตรงไปถึงหน้าบ้านและ/หรือรับมังคุดสุก 100% ได้ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jetta  Premium Farm  ณ  3dr Bakery  โครงการ B-Avenue     บ้านเลขที่111/22-23 ถนนติวานนท์     ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี12000 หมายเลขโทรศัพท์ 08-1876-1004  ,  08-1907-7895  , 08-1933-7854
                        @มังคุดหากต้องการจะรับประทาน(บริโภค)อย่างมีคุณค่าสูงสุด-มีรสชาติยอดเยี่ยมสุด-เพลิดเพลินสุดจะต้องรับประทานมังคุดสุก 100% ณ สวน : Jetta Premium Farm ณ หน้าเขาสระบาป ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  ซึ่งจะจัดสถานที่และเตรียมบรรยากาศสำหรับการรับประทานไว้ให้เป็นการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวก   
                        @มังคุดผิวกระ-หนังบาง-น้ำหนักน้อยถือเป็นมังคุดที่ได้มาจากต้นมังคุดแก่จัดกว่า 100 ปีซึ่งมีรสชาดกับคุณค่าอาหารเป็นเลิศกว่ามังคุดวัยอ่อน ปัจจุบันมังคุดต้นแก่นั้นหาได้ยากมากเนื่องจากลำต้นใหญ่-สูงเก็บผลได้ยากต้องใช้ความเพียรพยายามสูง ปัจจุบันเหลือต้นมังคุดแก่กว่า 100 ปีไม่มากนัก สมควรดำรงและส่งเสริมให้คงมังคุดต้นแก่เกิน 100 ปีไว้เป็นมรดกทางปัญญาแก่คนรุ่นหลัง 
                        @มังคุดผิวมัน-หนังหนา-น้ำหนักม